Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną jest:

 

Firma”NEVEN” Mariusz Kołodziejski

Kolonia Zawada Ul. Główna 83

97-200 Tomaszów Mazowiecki

NIP: 773-106-29-01

REGON:590557228

 

Naszym klientom zapewniamy pełne poszanowanie prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

Podstawą prawną w przetwarzaniu Państwa danych osobowych jest art.6 (1) f. Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz wyrażenie przez Państwa zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 01.06.2018 r.  i przedstawia:

Zasady gromadzenia,przechowywania i przetwarzania przez sprzedawcę danych osobowych.

Zasady dotyczące praw użytkowników w zakresie ochrony danych osobowych.

Zasady działania wykorzystywanych podczas korzystania ze strony plików cookies.

Akceptacja polityki prywatności jest dobrowolna dla klientów z tym że niezbędna do realizacji usług.

Klient akceptując politykę prywatności tym samym oświadcza, że zapoznał się z jej treścią i zobowiązuje się do jej przestrzegania.

Klient ma prawo do wglądu w swoje dane,uzyskania kopi,żądania przeniesienia oraz do ich poprawienia lub usunięcia. W tym celu powinien skontaktować się z administratorem danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@neven.pl.

Usunięcie danych osobowych klienta następuje po zgłoszeniu żądania bez zbędnej zwłoki.

W uzasadnionych przypadkach administrator danych osobowych może odmówić usunięcia danych osobowych klienta,jeśli w związku ze świadczoną usługą naruszył on postanowienia polityki prywatności,regulamin lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa a wyjaśnienie sytuacji i ustalenie odpowiedzialności klienta wymaga zachowanie tych danych.

Dane osobowe klienta przetwarzane są w celu zawarcia i wykonywania umowy,rozpatrzenia reklamacji i zwrotu,przesyłania informacji handlowych i marketingowych dotyczących sklepu internetowego www.neven.pl . Przetwarzane są do prezentowania reklam udzielania odpowiedzi na pytania w celach księgowych i podatkowych oraz w celu obrony przed roszczeniami,.

Administrator danych osobowych w związku z obsługą płatności zamówień oraz doręczeń towaru może powierzyć na podstawie umowy pisemnej dane osobowe klienta do przetwarzania poprzez podmioty trzecie wykonywania na jego rzecz usług:

System płatności Przelewy 24

System płatności PayPal

Firma kurierska InPost

Administrator nie pozwala dostawcom aby korzystali z danych osobowych użytkowników dla swoich potrzeb tylko w określonych celach zgodnie z instrukcjami. Nie przekazuje danych klienta innym administratorom. Dokłada wszelkich możliwych starań aby zabezpieczyć dane klienta i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosuje wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów,połączeń i witryny w celu ochrony danych osobowych w szczególności połączenia związane z wykonywaniem płatności elektronicznych.

Pliki cookies

Pliki cookies to małe pliki tekstowe,wysyłane i zapisywane przez stronę sklepu internetowego www.neven.pl na urządzeniu klienta,zawierające dane na temat korzystania przez klienta ze strony sklepu internetowego www.neven.pl .

Pliki cookies są bezpieczne dla komputera,służą w ułatwieniu korzystania ze strony sklepu internetowego www.neven.pl.

Nie pobierają danych osobowych ani informacji poufnych z komputera klienta.

Nie wprowadzają do komputera klienta niebezpiecznego oprogramowania.

Klient zmieniając ustawienia przeglądarki może w każdym momencie wyłączyć opcje przyjmowania plików cookies,jednakże może to spowodować utrudnienie lub uniemożliwić korzystanie z niektórych usług sklepu internetowego www.neven.pl.

We wszystkich sprawach dotyczących z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez sklep internetowy www.neven.pl  uprzejmie prosimy Państwa o kontakt e-mail na adres sklep@neven.pl lub pod numer telefonu wskazanym w zakładce kontakt.