PLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną jest:
Firma ,,NEVEN” Mariusz Kołodziejski
Kolonia Zawada ul. Główna 83
97-200 Tomaszów-Mazowiecki
NIP-773-106-29-01
REGON-590557228
1. Administrator danych osobowych przykłada szczególną wagę do zapewnienia prywatności klientom Hurtowni internetowej.
2. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 1 czerwca 2018r.przedstawia:
 Zasady gromadzenia, przechowywania i przetwarzania przez sprzedawcę danych osobowych
 Zasady dotyczące praw użytkowników w zakresie ochrony danych osobowych
 Zasady działania wykorzystywanych podczas korzystania ze strony plików cookies.
3. Akceptacja polityki prywatności jest dobrowolna dla klientów, z tym że niezbędna do realizacji usług.
4. Klient akceptując politykę prywatności tym samym oświadcza, że zapoznał się z jej treścią i zobowiązuje się do jej przestrzegania.
5. Klient rejestrując się w Hurtowni internetowej www.neven.pl  oraz składając zamówienie dobrowolnie podaje dane osobowe 
niezbędne do realizacji zamówienia:
 Imię Nazwisko
 NIP 
 Nazwa i adres firmy
 Numer telefonu
 E-mail
6. Podstawą prawną w przetwarzaniu Państwa danych osobowych jest art.6(1)f. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.oraz wyrażanie przez Państwa zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
7. Dane osobowe zbierane są w celu:
 Umożliwienia korzystania przez klienta z Hurtowni internetowej i realizowania zamówień
 Przesyłania klientowi informacji na temat nowości w Hurtowni internetowej(za pomocą subskrypcji Newslettera)
 Utworzenia konta i zarządzania tym kontem
8. Administrator danych osobowych w związku z obsługą płatności zamówień oraz doręczeń towarów może powierzyć na podstawie 
pisemnej umowy dane osobowe klienta do przetwarzania poprzez podmioty trzecie  wykonywania na jego rzecz usług.
 System płatności przelewy 24
 System płatności PayPal
 Firma kurierska
9. Nie pozwalamy naszym dostawcom aby korzystali z danych osobowych użytkowników dla swoich potrzeb tylko w określonych 
celach, zgodnie z naszymi instrukcjami.
10. Dane klienta mogą być udostępnione przez administratora danych osobowych podmiotom upoważnionym do ich otrzymania 
na mocy obowiązujących przepisów prawa.
11. Klient ma prawo w do wglądu w swoje dane oraz dysponuje możliwością ich weryfikacji lub usunięcia w tym celu 
powinien skontaktować się z administratorem danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: neven83@wp.pl
12. Usunięcie danych osobowych klienta następuje po zgłoszeniu żądania bez zbędnej zwłoki.
13. W uzasadnionych przypadkach administrator danych osobowych może odmówić usunięcia danych osobowych klienta, 
jeśli w związku ze świadczoną usługą naruszył on postanowienia polityki prywatności, regulamin lub powszechnie obowiązujących
przepisów prawa a wyjaśnienie sytuacji i ustalenia odpowiedzialności klienta wymaga zachowania tych danych.

PLIKI COOKIES

1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, wysyłane i zapisywane przez stronę Hurtowni internetowej na urządzeniu końcowym klienta, 
zawierające dane na temat korzystania przez klienta ze strony Hurtowni internetowej.
2. Pliki cookies są bezpieczne dla komputera, służą ułatwieniu korzystania ze strony Hurtowni internetowej.
3. Nie pobierają danych osobowych ani informacji poufnych z komputera klienta.
4. Nie wprowadzają również do komputera klienta niebezpiecznego oprogramowania.
5. Klient zmieniając ustawienia przeglądarki może w każdym momencie wyłączyć opcje przyjmowania plików cookies, 
jednakże może to spowodować utrudnianie lub uniemożliwić korzystanie z niektórych usług Hurtowni internetowej.
6. We wszystkich sprawach dotyczących z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez sprzedawcę uprzejmie prosimy 
Państwa o kontakt z naszą Hurtownią pod adresem e-mail neven83@wp.pl lub pod numer telefonu wskazanym w zakładce ,,kontakt’’